ΕΡΓΑ μπαρμπασταθης αβεε | βιπε σινδου

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ μπαρμπασταθης αβεε | βιπε σινδου

μπαρμπασταθης αβεε | βιπε σινδου

τοποθεσία:ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
χρονολογία:2016
κατηγορία:βιομηχανίες
λύσεις:εξοικονόμηση ενέργειας
τεχνολογία:ψύκτες

τοποθεσία
ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

χρονολογία
2016

κατηγορία
βιομηχανίες

λύσεις
εξοικονόμηση ενέργειας

τεχνολογία
ψύκτες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση συστήματος επαγγελματικής ψύξης στο εργοστάσιο της εταιρείας  ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε., στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Στον νέο χώρο συσκευασίας εγκαταστάθηκαν δυο ανεξάρτητα συστήματα DAIKIN ZEAS Inverter R410A.

Η επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο συσκευασίας είναι από 8°C έως 12°C.

Τα δυο ανεξάρτητα συστήματα DAIKIN ZEAS συνδεθήκαν με τέσσερίς αεροψικτίρες Alfa Laval το κάθε ένα. Οι αεροψυκτήρες κατάλληλα σχεδιασμένοι για R410A ψυκτικής ισχύος 10kW ο κάθε ένας.

Η διάταξη των αεροψυκτήρων προσφέρει οκτώ ανεξάρτητες θερμοκρασιακές ζώνες αλλά και εφεδρεία τουλάχιστον στο 50% της ψυκτικής ισχύος. 

Κάθε αεροψυκτήρας συνδέθηκε με υφασμάτινο αεραγωγό Prihoda Φ630 μήκους έξι έως δέκα μέτρων.

Η εξοικονόμηση ενέργειας της παραπάνω εφαρμογής, σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα ψύξης, εκτιμάται στο 40%.