ΕΡΓΑ βικρε | καβάλα

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ βικρε | καβάλα

βικρε | καβάλα

τοποθεσία:ΚΑΒΑΛΑ
χρονολογία:2016
κατηγορία:βιομηχανίες | γραφεία, κτίρια γραφείων
λύσεις:κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας
τεχνολογία:Daikin VRV

τοποθεσία
ΚΑΒΑΛΑ

χρονολογία
2016

κατηγορία
βιομηχανίες | γραφεία, κτίρια γραφείων

λύσεις
κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας

τεχνολογία
Daikin VRV