ΕΡΓΑ κ & ν ευθυμιάδη | βιπε σίνδου | θεσσαλονίκη

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ κ & ν ευθυμιάδη | βιπε σίνδου | θεσσαλονίκη

κ & ν ευθυμιάδη | βιπε σίνδου | θεσσαλονίκη

τοποθεσία:Βι Πε Σίνδου | Θεσσαλονίκη
χρονολογία:2016
κατηγορία:γραφεία, κτίρια γραφείων
λύσεις:κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας
τεχνολογία:Daikin VRV

τοποθεσία
Βι Πε Σίνδου | Θεσσαλονίκη

χρονολογία
2016

κατηγορία
γραφεία, κτίρια γραφείων

λύσεις
κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας

τεχνολογία
Daikin VRV

δείτε αναλυτικότερα για τις ενεργειακές εφαρμογές-προτάσεις για χώρους γραφείων και κτίρια γραφείων