ΕΡΓΑ αμερικανική γεωργική σχολή | θεσσαλονίκη

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ αμερικανική γεωργική σχολή | θεσσαλονίκη

αμερικανική γεωργική σχολή | θεσσαλονίκη

τοποθεσία:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
χρονολογία:2016
κατηγορία:διατηρητέα κτίρια | γραφεία, κτίρια γραφείων
λύσεις:κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας
τεχνολογία:Daikin VRV

τοποθεσία
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

χρονολογία
2016

κατηγορία
διατηρητέα κτίρια | γραφεία, κτίρια γραφείων

λύσεις
κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας

τεχνολογία
Daikin VRV

δείτε αναλυτικότερα σχετικά με τις ενεργειακές εφαρμογές-προτάσεις μας για χώρους γραφείων και κτίρια γραφείων