ΕΡΓΑ φαρμακείο ποσειδώνος | θεσσαλονίκη

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ φαρμακείο ποσειδώνος | θεσσαλονίκη

φαρμακείο ποσειδώνος | θεσσαλονίκη

τοποθεσία:ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
χρονολογία:2014
κατηγορία:νοσοκομεία - κλινικές - ιατρικά εργαστήρια - διαγνωστικά κέντρα | εμπορικά καταστήματα
λύσεις:κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας

τοποθεσία
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

χρονολογία
2014

κατηγορία
νοσοκομεία - κλινικές - ιατρικά εργαστήρια - διαγνωστικά κέντρα | εμπορικά καταστήματα

λύσεις
κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας