ΕΡΓΑ κτήμα κυρ γιάννη | νάουσα

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ κτήμα κυρ γιάννη | νάουσα

κτήμα κυρ γιάννη | νάουσα

τοποθεσία:Νάουσα | Ημαθία
χρονολογία:2016
κατηγορία:οινοποιεία
λύσεις:κλιματισμός | εξοικονόμηση ενέργειας | ψύξη παραγωγής
τεχνολογία:ψύκτες

τοποθεσία
Νάουσα | Ημαθία

χρονολογία
2016

κατηγορία
οινοποιεία

λύσεις
κλιματισμός | εξοικονόμηση ενέργειας | ψύξη παραγωγής

τεχνολογία
ψύκτες