ΕΡΓΑ de stil cafe | γερμανία

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ de stil cafe | γερμανία

de stil cafe | γερμανία

τοποθεσία:ΓΕΡΜΑΝΙΑ
χρονολογία:2016
κατηγορία:χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόρια - cafe bars
λύσεις:κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας
τεχνολογία:Daikin VRV

τοποθεσία
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

χρονολογία
2016

κατηγορία
χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόρια - cafe bars

λύσεις
κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας

τεχνολογία
Daikin VRV