ΕΡΓΑ stay hostel | θεσσαλονίκη

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ stay hostel | θεσσαλονίκη

stay hostel | θεσσαλονίκη

τοποθεσία:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
χρονολογία:2017
κατηγορία:ξενοδοχεία, μονάδες τουρισμού
λύσεις:κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας
τεχνολογία:Daikin VRV

τοποθεσία
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

χρονολογία
2017

κατηγορία
ξενοδοχεία, μονάδες τουρισμού

λύσεις
κλιματισμός | θέρμανση | εξοικονόμηση ενέργειας

τεχνολογία
Daikin VRV