ΕΡΓΑ πινακοθήκη εθνικής τράπεζας | θεσσαλονίκη

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ πινακοθήκη εθνικής τράπεζας | θεσσαλονίκη

πινακοθήκη εθνικής τράπεζας | θεσσαλονίκη

τοποθεσία:Θεσσαλονίκη
χρονολογία:2016
κατηγορία:διατηρητέα κτίρια | χώροι μουσείων - ειδικών εφαρμογών
λύσεις:κλιματισμός | εξαερισμός

τοποθεσία
Θεσσαλονίκη

χρονολογία
2016

κατηγορία
διατηρητέα κτίρια | χώροι μουσείων - ειδικών εφαρμογών

λύσεις
κλιματισμός | εξαερισμός