ΕΡΓΑ κρι κρι | σέρρες

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ κρι κρι | σέρρες

κρι κρι | σέρρες

τοποθεσία:Σέρρες
χρονολογία:2017
κατηγορία:βιομηχανίες | γραφεία, κτίρια γραφείων
λύσεις:κλιματισμός | θέρμανση | εξαερισμός | εξοικονόμηση ενέργειας
τεχνολογία:Daikin VRV | ψύκτες

τοποθεσία
Σέρρες

χρονολογία
2017

κατηγορία
βιομηχανίες | γραφεία, κτίρια γραφείων

λύσεις
κλιματισμός | θέρμανση | εξαερισμός | εξοικονόμηση ενέργειας

τεχνολογία
Daikin VRV | ψύκτες

δείτε αναλυτικότερα σχετικά με τις ενεργειακές εφαρμογές-προτάσεις μας για χώρους γραφείων και κτίρια γραφείων