ΕΡΓΑ erton group furs | καστοριά

έργα κλιμαμηχανικής

ΕΡΓΑ erton group furs | καστοριά

erton group furs | καστοριά

τοποθεσία:Δισπηλιό | Καστοριά
χρονολογία:2017
κατηγορία:γραφεία, κτίρια γραφείων | βιομηχανίες
λύσεις:κλιματισμός | θέρμανση | εξαερισμός | εξοικονόμηση ενέργειας

τοποθεσία
Δισπηλιό | Καστοριά

χρονολογία
2017

κατηγορία
γραφεία, κτίρια γραφείων | βιομηχανίες

λύσεις
κλιματισμός | θέρμανση | εξαερισμός | εξοικονόμηση ενέργειας

δείτε αναλυτικότερα για τις ενεργειακές εφαρμογές-προτάσεις για χώρους γραφείων και κτίρια γραφείων