ΚΠιΣΝ
κέντρο πολιτισμού
ίδρυμα
σταύρος νιάρχος

στο μεγαλύτερο έργο που κατασκευάσθηκε στην Ελλάδα όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό του, στο σύνολό του, η λειτουργία του επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μελετήσαμε και εφαρμόσαμε με πρότυπο τρόπο την τεχνολογία Daikin στη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας των χώρων του 

έργα κλιμαμηχανικής