ΚΠιΣΝ
κέντρο πολιτισμού
ίδρυμα
σταύρος νιάρχος

στο μεγαλύτερο έργο που κατασκευάσθηκε στην Ελλάδα όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό του, στο σύνολό του, η λειτουργία του επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μελετήσαμε και εφαρμόσαμε με πρότυπο τρόπο την τεχνολογία Daikin στη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας των χώρων του 

έργα κλιμαμηχανικής

δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για τον συνδιασμό της αναζήτηση σας. παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά.