ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:
είσοδος

ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ DAIKIN Ολικές Ενεργειακές Λύσεις

DAIKIN BOSCH CALPAK

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

 ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ EHBH04CB3V EHBH08CB3V  EHBH08CB9W EHBH11CB3V EHBH11CB3W EHBH16CB3W EHBH16CB9W
Περίβλημα Χρώμα Λευκό
Υλικό Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα  
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 890x480x344
Βάρος Μονάδα kg 42 44 43 43 44
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oC -25~25 -25~35
Ζεστό νερό χρησης Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB -25~35 -20~35
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 40 - -
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 26 - -

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ016CW1
Θερμική απόδοση Ελάχ. kW 1,801/1,802 1,801/1,802 1,801/1,802 -
Ονομ. kW 4,41/4,032 6,001/5,672 7,41/6,892 11,21/112 161/15,22 11,2/10,3 16,0/15,2
Μέγ. kW 5,121/4,92 8,351/7,952 10,021/9,352 8,813/8,164 12,303/11,354 -
Κατανάλωση ρεύματος Θέρμανση Ονομ kW 0,871/1,132 1,271/1,592 1,661/2,012 2,561/3,192 3,811/4,662 2,55/3,17 3,92/4,75
COP 5,041/3,582 4,741/3,562 4,451/3,422 4,61/3,552 4,31/3,322 4,6/3,55 4,25/3,26
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 735x832x307 1.345x900x320
Βάρος Μονάδα   kg 54 56 113 114
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. oCWB -25~25 -25~35
Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ.~Μέγ. oCDB -25~35 -20~35
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A R-410A
Φορτίο kg 1,45 1,60 3,4 2,7
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 61 62 64 66 64 66
Στάθμημ ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48 49 51 52 51 52
Παροχή ισχύος Ονομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V V3/1~/50/230 - W1/3N~/50/400
Ρεύμα Συνιστωμένες ασφάλειες A 20 40 20

(1)Ψύξη θερμοκρασ. περιβάλλ. 35oC-LWE 18oC(DT=5oC)θέρμανση θερμοκρασ. περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC 35oC(DT=5oC)

(2)Ψύξη θερμοκρασ. περιβάλλ. 35oC-LWE 7oC(DT=5oC)θέρμανση θερμοκρασ. περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC 45oC(DT=5oC)

(3)θέρμανση -LWE 7oC (RH85%) - LWC35oC

(4)θέρμανση -LWE 7oC (RH85%) - LWC45oC

 

 

 

 ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  EHBH11C3V EHBH11C3W EHBH16C3V EHBH16C9W
Περίβλημα Χρώμα Λευκό
Υλικό Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 890x480x344
Βάρος Μονάδα kg 43 44 43 44
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oC -25~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 15~55
Ζεστό νερό χρησης Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB -20~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 25~80
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA - -
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA - -

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERLQ016BW1
Θερμική απόδοση Ονομ. kW 11,21/10,32 14,01/13,12 16,01/15,22 11,321/10,982 14,501/13,572 16,051/15,112
Κατανάλωση ρεύματος Θέρμανση Ονομ kW 2,551/3,172 3,261/4,042 3,921/4,752 2,631/3,242 3,421/4,212 3,821/4,692
COP 4,391/3,252 4,291/3,242 4,081/3,202 4,301/3,392 4,241/3,222 4,201/3,222
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Βάρος Μονάδα kg 103 108
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. oCWB -20~35
Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ.~Μέγ. oCDB -20~35
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A R-410A
Φορτίο kg 2,7 2,95
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 64 66 64 66
Στάθμημ ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 49 51 53 51 52
Παροχή ισχύος Ονομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Ρεύμα Συνιστωμένες ασφάλειες A 32 20

 

 

 

 

 ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ_ΜΟΝΑΔΑ                                                                                                         EHBX04C3V    EHBX08C3V    EHBX08C9W    EHBX11C9W EHBX16C3V  EHBX16C9W  
Περίβλημα Χρώμα Λευκό
Υλικό Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 890x480x344
Βάρος Μονάδα kg 42 44 43 44 43 44
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oC -25~25 -25~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 15~55 15~55
Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB 10~43 10~46
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 5~22 5~22
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 40 -
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 26 -

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Θερμική απόδοση Ελάχ. 1,801/1,802 1,801/1,802 1,801/1,802 -
Ονομ. 4,401/4,032 6,001/5,672 7,401/6,892 11,201/10,982 14,501/13,602 16,01/15,202 11,32/10,98 14,50/13,57 16,05/15,11
Μέγ. 5,121/4,902 8,351/7,952 10,021/9,352 8,813/8,164 11,653/10,964 12,303/11,354 -
Ψυκτική απόδοση Ελάχ. 2,001/2,002 2,501/2,502 2,501/2,502 -
Ονομ. 5,001/4,172 6,761/4,842 6,861/5,32 15,051/11,722 16,061/12,552 16,761/13,12 15,05/11,72 16,06/12,55 16,76/13,12
Κατανάλωση ρεύματος Θέρμανση Ονομ 0,871/1,132 1,271/1,592 1,661/2,012 2,31/3,192 3371/4,102 3,761/4,662 2.43/3,10 3,37/4,10 3,76/4,66
Ψύξη Ονομ 1,481/1,802 1,961/2,072 2,011/2,342 4,531/4,312 5,431/5,082 5,161/5,732 4,53/4,31 5,43/5,08 6,16/5,73
COP 5,041/3,582 4,741/3,562 4,451/3,422 4,61/3,552 4,31/3,322 4,251/3,262 4,6/3,55 4,3/3,32 4,25/3,26
EER 4.551/2,322 3,891/2,342 3,791/2,292 3,981/2,722 3.961/2,472 3.961/2,292 3,98/2,72 3,96/2,47 3.69/2,29
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος 735x832x307 1.345x900x320
Βάρος Μονάδα   54 56 113/114
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. -25~25 -25~35
Ψύξη Ελάχ.~Μέγ. 10~43 10~46
Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ.~Μέγ. -25~35 -20~35
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A R-410A
Φορτίο 1,45 1,60 3,4 2,95
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. 61 62 64 66
Ψύξη Ονομ. 63 64 66 69 64 66 69
Στάθμημ ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. 48 49 51 52 51 52
Ψύξη Ονομ. 48 49 50 50 52 54 50 52 54
Παροχή ισχύος Ονομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση V3/1~/50/230
Ρεύμα Συνιστωμένες ασφάλειες 20 40/20

 

 

 

 ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ         EHBX11CB3V                   EHBX16CB9W        
Περίβλημα Χρώμα Λευκό
Υλικό Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 890x480x344
Βάρος Μονάδα kg 43 44
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oC -25~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 15~55
Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB 10~46
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 5~22
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA -
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA -

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1
Θερμική απόδοση Ονομ. kW 11,23/10,34 14,03/13,14 16,03/15,24 11,32/10,98 14,50/13,57 16,05/15,11
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW 13,92/10,01 17,32/12,51 17,82/13,11 15,05/11,72 16,06/12,55 16,67/13,12
Κατανάλωση ρεύματος Θέρμανση kW 2,553/3,174 3,263/4,044 3,923/4,754 2,63/3,24 3,42/4,21 3,82/4,69
Ψύξη kW 3,862/3,691 5,862/5,391 6,872/5,951 4,53/4,31 5,43/5,08 6,16/5,74
COP 4,393/3,254 4,293/3,244 4,083/3,204 4,30/3,39 4,24/3,22 4,20/3,22
EER 3,602/2,711 2,952/2,321 2,592/2,201 3,32/2,72 2,96/2,47 2,72/2,29
Διαστάσεις Μονάδα mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Βάρος Μονάδα kg 103 108
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση oCWB -20~35 -20~35
Ψύξη oCDB 10~46
Ζεστό νερό χρήσης oCDB -20~43 -20~43
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A R-410A
Φορτίο kg 2,7 2,95
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση dBA 64 66 64 66
Ψύξη dBA 64 66 69 64 66 69
Στάθμημ ηχητικής πίεσης Θέρμανση dBA 49 51 53 51 52
Ψύξη dBA 50 52 54 50 52 54
Παροχή ισχύος Ονομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Ρεύμα Συνιστωμένες ασφάλειες A 32 20

(1)Ψύξη θερμοκρασ. περιβάλλ. 35oC-LWE 18oC(DT=5oC)θέρμανση θερμοκρασ. περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC 35oC(DT=5oC)

(2)Ψύξη θερμοκρασ. περιβάλλ. 35oC-LWE 7oC(DT=5oC)θέρμανση θερμοκρασ. περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC 45oC(DT=5oC)

(3)θέρμανση -LWE 7oC (RH85%) - LWC35oC

(4)θέρμανση -LWE 7oC (RH85%) - LWC45oC

επικοινωνία

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 5 (Προέκταση Ανδριανουπόλεως), 551 33 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 440 844

Fax: 2310 432 868

E-Mail: info@klimamichaniki.gr

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • google plus