ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:
είσοδος

ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ DAIKIN Ολικές Ενεργειακές Λύσεις

DAIKIN BOSCH CALPAK

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΟΙΛΕΡ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

Εσωτερική μονάδα που συμπεριλαμβάνει τη δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης.

Η εξωτερική μονάδα απάγει θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, ακόμη και στους -25o

Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού τεχνολογίας inverter 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ EHVH04S18CB3V

EHVH08S18CB3V 

EHVH08S26CB9W 

EHVH16S18CB3V

 EHVH08S26C9W

Περίλβημα Χρώμα Λευκό
Υλικό Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.732x600x728
Βάρος Μονάδα     kg 116 117/126 118/127
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oC -25~25 -25~25
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 15~55 15~55
Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB -25~35 -20~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 25~60 25~60
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 42 -
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 28 -

(1)Ψύξη θερμοκρασία περιβάλλ.35oC-LWE 18oC(DT=5oC), θέρμανση θερμοκρ.περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC35oC(DT=5oC)

(2)Ψύξη θερμοκρασία περιβάλλ.35oC-LWE 7oC(DT=5oC), θέρμανση θερμοκρ.περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC45oC(DT=5oC)

(3)θέρμανση θερμοκρ.περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC35oC

(4)θέρμανση θερμοκρ.περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC45oC (RH85%)

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Θερμική απόδοση Ελάχ.   kW 1,801/1,802 -
Ονομ.   kW 4,401/4,032 6,001/5,672 7,401/6,892 11,201-10,982/11,38 14,501-13,602/14,55 16,001-15,202/16,10
Μέγ.   kW 5,121/4,902 8,351/7,952 10,021/9,352 8,813-8,164/- 11,653-10,964/- 12,303-11,354/-
Κατανάλωση ρεύματος Θέρμανση Ονομ. kW 0,871/1,132 1,271/1,592 1,661/2,012 2,561-3.192/2.64 3.421-4.132/3,43 3.811-4.662/16.10
COP 5,041/3,582 4,741/3,562 4,451/3,422 4,381-2,503-3,442-1,974  / 4,31 4,241-2,353-3,292-1,944 / 4,24 4,201-2,243-3,262-1,794 / 4,20
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 735x832x307 1.345x900x320
Βάρος Μονάδα kg 54 56 113/114
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. oCWB -25~25 -25~35
Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ.~Μέγ. oCDB -25~35 -20~35
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A
Φορτίο kg 1,45 1,60 3,4
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 61 62 64 66
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48 49 51 52
Παροχή ισχύος Ονομασία/φάση/συχνότητα/τάση Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 40/20

(1)Ψύξη θερμοκρασ. περιβάλλ. 35oC-LWE 18oC(DT=5oC)θέρμανση θερμοκρασ. περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC 35oC(DT=5oC)

(2)Ψύξη θερμοκρασ. περιβάλλ. 35oC-LWE 7oC(DT=5oC)θέρμανση θερμοκρασ. περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC 45oC(DT=5oC)

(3)θέρμανση -LWE 7oC (RH85%) - LWC35oC

(4)θέρμανση -LWE 7oC (RH85%) - LWC45oC

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ EHVH11S18CB3V EHVH11S26CB3V EHVH16S18CB3V EHVH16S26CB9W
Περίβλημα Χρώμα Λευκό
Υλικό Προεπικαλυμμένη λαμααρίνα
Διατάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.732x600x728
Βάρος Μονάδα kg 119 128 120 129
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μεγ. oC -25~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μεγ. oC 15~55
Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μεγ. oCDB -20~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μεγ. oC 25~60
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA -
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA -

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERLQ016BW1
Θερμική απόδοση Ονομ. kW 11,21/10,32 14,01/13,12 16,01/15,22 11,321/10,982 14,501/13,572 16,051/15,112
Κατανάλωση ρεύματος Θέρμανση Ονομ kW 2,551/3,172 3,261/4,042 3,921/4,752 2,631/3,242 3,421/4,212 3,821/4,692
COP 4,391/3,252 4,291/3,242 4,081/3,202 4,301/3,392 4,241/3,222 4,201/3,222
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Βάρος Μονάδα kg 103 108
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. oCWB -20~35
Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ.~Μέγ. oCDB -20~35
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A R-410A
Φορτίο kg 2,7 2,95
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 64 66 64 66
Στάθμημ ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 49 51 53 51 52
Παροχή ισχύος Ονομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Ρεύμα Συνιστωμένες ασφάλειες A 32 20

(1)DB/WB 7oC - LWC 35oC (DT=5oC)

(2)DB/WB 7oC - LWC 45oC (DT=5oC)

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ EHVX04S18CB3V EHVX08S18CB3V EHVX16S18CB3V EHVX08S26CB9W EHVX16S26CB9W
Περίβλημα Χρώμα Λευκό Λευκό
Υλικό Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Βάρος Μονάδα     kg 117 119 120 128 129
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oC -25~25 -25~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 15~55 15~55
Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB 10~43 10~46
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 5~22 5~22
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 42 47
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 28 33

 

 

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Θερμική απόδοση Ελάχ. kW 1,801/1,802 -
Ονομ. kW 4,401/4,032 6,001/5,672 7,401/6,892 11,201-10,982/ 11,38 16,001-15,202/ 16,10
Μέγ. kW 5,121/4,902 8,351/7,952 10,021/9,352 8,813-8,164/- 12,303-11,354/-
Ψυκτική απόδοση Ελάχ. kW 2,001/2,002 2,501/2,502 -
Ονομ. kW 5,001/4,172 6,761/4,842 6,861/5,362 15,051-11,71 / 11,72 16,761-13,12 / 13,12
Κατανάλωση ρεύματος Θέρμανση Ονομ. kW 0,871/1,132 1,271/1,592 1,661/2,012 2,561-3,192 / 2,64 3,811-4,662 /3,83
Ψύξη Ονομ. kW 1,481/1,802 1,961/2,072 2,011/2,342 4,531-4,312 / 4,31 5,161-5,732 / 5,74
COP 5,041/3,582 4,471/3,562 4,451/3,422 4,381-2,503-3,442-1,974 / 4,31 4,201-2,243-3,262-1,794 / 4,20
EER 3,371/2,322 3,451/2,342 3,421/2,292 3,321-2,722 / 2,72 2,271-2,292 /2,29
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 735x832x307 1.345x900x320
Βάρος Μονάδα kg 54 56 113/114
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. oCWB -25~25 -25~35
Ψύξη Ελάχ.~Μέγ. oCDB 10~43 10~46
Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ.~Μέγ. oCDB -25~35 -20~35
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A R-410A
Φορτίο kg 1,45 1,60 3,4
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 61 62 64 66
Ψύξη Ονομ. dBA 63 64 69
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48 49 51 52
Ψύξη Ονομ. dBA 48 49 50 50 54
Παροχή ισχύος Ονομασία/φάση/συχνότητα/τάση Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 40/20

(1)Ψύξη θερμοκρασία περιβάλλ.35oC-LWE 18oC(DT=5oC), θέρμανση θερμοκρ.περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC35oC(DT=5oC)

(2)Ψύξη θερμοκρασία περιβάλλ.35oC-LWE 7oC(DT=5oC), θέρμανση θερμοκρ.περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC45oC(DT=5oC)

(3)θέρμανση θερμοκρ.περιβάλλ. DB-7oC(RH85%) -LWC35oC

(4)θέρμανση θερμοκρ.περιβάλλ. DB-7oC(RH85%) -LWC45oC

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ EHVX16S18CΒ3V EHVX16S26Β9W EHVX16S18CΒ3V EHVX16S26CΒ9W
Περίβλημα Χρώμα Λευκό Λευκό
  Υλικό Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Βάρος Μονάδα kg 121 129 121 129
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oC -25~35 -25~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 15~55 15~55
Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB 10~46 10~46
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 5~22 5~22

Ζεστό νερό χρήσης

Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB -20~35 -20~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 25~60 25~60
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 47 47
Στάθμη ηχητικήε πίεσης Ονομ. dBA 33 33

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1
Θερμική απόδοση Ονομ. kW 11,2(1)/10,3(2) 14,0(1)/13,1(2) 16,0(1)/15,2(2) 11,32(1)/10,98(2) 14,50(1)/13,57(2) 16,05(1)/15,11(2)
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW 13,9(1)/10,0(2) 17,3(1)/12,5(2) 17,8(1)/13,1(2) 15,05(1)/11,72(2) 16,06(1)/12,55(2) 16,76(1)/13,12(2)
Κατανάλωση ρεύματος Θέρμανση kw 2,55(1)/3,17(2) 3,26(1)/4,04(2) 3,92(1)/4,75(2) 2,63(1)/3,24(2) 3,42(1)/4,21(2) 3,82(1)/4,69(2)
Ψύξη kW 3,86(1)/3,69(2) 5,86(1/5,39(2) 6,87(1)/5,395(2) 4,53(1)/4,31(2) 5,43(1)/5,08(2) 6,16(1)/5,73(2)
COP 4,39(1)/3,25(2) 4,29(1)/3,24(2) 4,08(1)/3,20(2) 4,30(1)/3,39(2) 4,24(1)/3,22(2) 4,20(1)/3,22(2)
EER 3,60(1)/2,71(2) 2,95(1)/2,32(2) 2,59(1)/2,20(2) 3,32(1)/2,72(2) 2,47(1)/2,47(2)

2,72(1)/2,29(2)

Διαστάσεις Μονάδα mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Βάρος Μονάδα kg 103 108
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση oCWB -20~35 -20~35
Ψύξη oCDB - 10~46
Ζεστό νερό χρήσης oCDB -20~43 -20~43
Ψυκτικό μεσο Τύπος R-410A R-410A
Φορτίο kg 2,7 2,95
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση dBA 64 66 64 66
Ψύξη dBA 64 66 69 64 66 69
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση dBA 49 51 53 51 52
Ψύξη dBA 50 52 54 50 52 54
Παροχή ισχύος Ονομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N/~/50/400
Ρεύμα Συνιστωμένες ασφάλειες A 32 20

 

επικοινωνία

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 5 (Προέκταση Ανδριανουπόλεως), 551 33 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 440 844

Fax: 2310 432 868

E-Mail: info@klimamichaniki.gr

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • google plus