ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:
είσοδος

ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ DAIKIN Ολικές Ενεργειακές Λύσεις

DAIKIN BOSCH CALPAK

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εξοικονόμηστε Ενέργεια και Κερδίστε!

Αλλάξτε τώρα το σημερινό σας σύστημα θέρμανσης με Aντλία Θερμότητας DAIKIN ALTHERMA

Ο τοµέας των κτιρίων αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα µας µαζί µε τον τοµέα των µεταφορών. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται για το 36 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 24% φθάνοντας τα 8,54 Mtoe, που αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες αυξήσεις ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερα στις µέρες µας, η εξοικονόµηση ενέργειας και η ορθολογικότερη χρήση αυτής, µέσα στο πλαίσιο της αύξησης της τιµής των καυσίµων και ειδικά του πετρελαίου θέρµανσης, λαµβάνει πλέον πολύ σηµαντικές τεχνοοικονοµικές αλλά και κοινωνικές διαστάσεις. Μέσα σε αυτές τις οικονοµικές συνθήκες παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µια σηµαντική αύξηση της χρήσης της βιοµάζας αλλά και άλλων εναλλακτικών µορφών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ζ.ν.χ.).

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ DAIKIN ALTHERMA:

Τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Ένα σύστημα αντλίας θερμότητας λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια. Όλα ξεκινούν από τον ήλιο, ο οποίος θερμαίνει την ατμόσφαιρά μας και το στερεό φλοιό της γης. Μέσα σε ένα χρόνο, η ενέργεια που φτάνει στη γη από τον ήλιο είναι 50 φορές μεγαλύτερη από την ετήσια κατανάλωση ενέργειας στον πλανήτη μας. Έτσι ο ήλιος αποτελεί μία τεράστια, ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.  

Μία αντλία θερμότητας δε χρειάζεται παρά μόνο μία πηγή θερμότητας (τον αέρα του περιβάλλοντος), δύο εναλλάκτες θερμότητας (ένας για απορρόφηση και ένας για την έκλυση θερμότητας) και μία σχετικά μικρή ποσότητα κινητικής ενέργειας για να συνεχίζει το σύστημα τη λειτουργία του.

Στην περίπτωση του DAIKIN ALTHERMA, η πηγή είναι ο εξωτερικός αέρας. Η αντλία θερμότητας απάγει τη θερμότητα σε ορισμένη θερμοκρασία, αυξάνει αυτή τη θερμοκρασία και κατόπιν την αποδίδει σε ένα μέσον, το οποίο στην περίπτωση σου συστήματος DAIKIN ALTHERMA είναι το νερό που κυκλοφορεί με το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ή τις μονάδες Fan Coil. Ανάμεσα στα δύο αυτά μέσα, η θερμότητα διακινείται μέσω ενός ρευστού. Καθώς το ρευστό λειτουργίας διέρχεται από τον εξατμιστή και απορροφά θερμότητα από τον αέρα, μετατρέπεται σε αέριο. Εδώ έρχεται να παίξει το ρόλο του ο συμπιεστής, η καρδιά δηλαδή του συστήματος. Όταν συμπιέζεται ένα αέριο η θερμοκρασία του αυξάνεται. Μέσα στο σπίτι σας (στον εναλλάκτη της εσωτερικής μονάδας) γίνεται η δεύτερη εναλλαγή θερμότητας όταν το υπέρθερμο αέριο συμπυκνώνεται και εκλύει θερμότητα η οποία με τη σειρά της ζεσταίνει το σπίτι σας.


Μελέτη Ε.Μ.Π για τις Aντλίες Θερμότητας

Σύγκριση κόστους θέρμανσης και δείκτες εκπομπών από διάφορες τεχνολογίες θέρμανσης

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς και εκτίμησε τους δείκτες εκπομπών ανά τύπο καυσίμου και τεχνολογία κάυσης σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο των δύο αυτών μελετών σε μορφή PDF.

1. Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες PDF (623 KB)

2. Δείκτες εκπομπών ανά τύπο καυσίμου & τεχνολογία θέρμανσης PDF (283 KB)

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των τεχνο-οικονομικών υπολογισμών δίδονται στα ακόλουθα σχήματα.

 

Κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος

Διασύγκριση του συνολικού κόστους της θερμικής ενέργειας διαφότων ειδών θερμικών συγκροτημάτων με ένα συνήθη λέβητα πετρελαίου.

Για τη σύγκριση αυτή έχει θεωρηθεί τιμή πετρελαίου στον καταναλωτή ίση με 1,285 €/lt

 

επικοινωνία

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 5 (Προέκταση Ανδριανουπόλεως), 551 33 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 440 844

Fax: 2310 432 868

E-Mail: info@klimamichaniki.gr

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • google plus