ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:
είσοδος

ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ DAIKIN Ολικές Ενεργειακές Λύσεις

DAIKIN BOSCH CALPAK

MONOBLOC

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

 ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ MONOBLOC

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ EBHQ006BBV3 EBHQ008BBV3 EKCBH008BCV3 EKCBX008BCV3
Θερμική απόδοση Ονομ. kW 6,002/5,584 8,852/8,154 -
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW 7,001/5,123 8,371/6,083 -
Κατανάλωση ρεύματος Θέρμανση Ονομ. kW 1,412/1,794 2,212/2,724 -
Ψύξη Ονομ. kW 2,201/2163 2,971/2753 -
COP 4,262/3,114 4,002/3,004 -
EER 3,181/2,373 2,821/2,213 -
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 805/ 1.190 /360 390/ 412 /100
Βάρος Μονάδα kg 95 6
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCWB -15~25 -~-
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 15(7)~50(7) -~-
Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB 10~43 -~-
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 5~22 -~-
Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB -15~35 -~-
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 25~80 -~-
Ψυκτικό μέσο Τυπος R-410A -
Φορτίο kg 1,7 -
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 61 62 -
Ψύξη Ονομ. dBA 63 -
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 64   -
Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 -
Τμήμα συμπιεστή Κεντρική παροχή ρεύματος Ονομασία V3 -
Φάση 1~ -
Συχνότητα Hz 50 -
Τάση V 230 -

(1) ψύξη θερμοκρ.περιβάλλ. 35οC - LWE 18οC  (DT=5ο)

(2) θέρμανση θερμοκρ. περιβάλλ. DB/WB 7οC/6οC  - LWC 35οC (DT=5ο)

(3) ψύξη θερμοκρ.περιβάλλ. 35οC - LWE 7οC  (DT=5ο)

(4) θέρμανση θερμοκρ. περιβάλλ. DB/WB 7οC/6οC  - LWC 45οC (DT=5ο)

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜONOBLOC

ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑΣ EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3 EBLQ011BB6W1 EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1
ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑΣ EBHQ011BB6V3 EBHQ014BB6V3 EBHQ016BBV3 EBHQ011BBW1 EBHQ014BB6W1 EBHQ016BB6W1
Θερμική απόδοση Ονομ. kW 11,201/10,872 14,001/13,102 16,001/15,062 11,201/10,872 14,001/13,102 16,001/15,062
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW 12,851/10,002 15,991/12,502 16,731/13,102 12,851/10,002 15,991/12,502 16,731/13,102
Κατανάλωση ρεύματος Ψύξη Ονομ. kW 3,871/3,692 5,751/5,392 6,361/5,932 3,871/3,692 5,401/5,062 6,151/5,752
Θέρμανση Ονομ. kW 2,561/3,312 3,291/4,012 3,881/4,712 2,601/3,212 3,301/4,072 3,811/4,662
COP 4,381/3,282 4,251/3,272 4,121/3,202 4,311/3,382 4,241/3,222 4,201/3,232
EER 3,321/2,712 2,781/2,322 2,631/2,212 3,321/2,712 2,961/2,472 2,721/2,282
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.418x1.435x382 1.418x1.435x382
Βάρος Μονάδα kg 180 180
Υδραυλικό τμήμα Ρεύμα εφεδρικού θερμαντήρα Τύπος 6V3 6W1
Παροχή ισχύος Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V 1~/50/230 3~/50/400
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCWB EBLQ:-20~35 / EBHQ: -15~35 EBLQ:-25~35 / EBHQ:-15~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 15(6)~55(6)
Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB 10~46
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 5~22
Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB EBLQ:-20~43 / EBHQ:-15~43 EBLQ:-25~43  EBHQ:-15~43
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 25~80 25~80
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A
Φορτίο kg 2,95 2,95
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 64 65 66 64 65 66
Ψύξη Ονομ. dBA 65 66 69 65 66 69
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 5 52 49(3) 51(3) 53(3)
Ψύξη Ονομ. dBA 50 52 54 50(3) 52(3) 54(3)
Τμήμα συμπιεστή Κεντρική παροχή ρεύματος Ονομασία V3 W1
Φάση 1~ 3N~
Συχνότητα Hz 50
Τάση V 230 400

(1)Ψύξη θερμοκρ. περιβάλλ. 35oC-LWE 18oC(DT=5oC), θερμανση θερμοκρ. περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC 35oC (DT=5oC)

(2)Ψύξη θερμοκρ. περιβάλλ. 35oC-LWE 7oC(DT=5oC), θερμανση θερμοκρ. περιβάλλ. DB/WB 7oC/6oC-LWC 45oC (DT=5oC)

 

 ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ MONOBLOC

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑΣ EDLQ011BBV3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BBW1 EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑΣ EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1
Θερμική απόδοση Ονομ. kW 11,201 / 10,872 14,00/ 13,102 16,001 / 15,062 11,201 / 10,872 14,00/ 13,12 16,001 / 15,062
Κατανάλωση ρεύματος Θέρμανση Ονομ. kW 2,561 / 3,312 3,291 / 4,012 3,88/ 4,712 2,601 / 3,212 3,301 / 4,072 3,81/ 4,662
COP 4,381 / 3,282 4,251 / 3,272 4,121 / 3,202 4,311 / 3,382 4,241 / 3,222 4,201 / 3,232
Διαστάσεις Μονάδα mm 1.418x1.435x382 1.418x1.435x382
Βάρος Μονάδα kg   180   180
Υδραυλικό τμήμα Ρεύμα εφεδρικού θερμαντήρα Τύπος   6V3   6W1
Παροχή ισχύος Φάση/Συχνότητα/Τάση HZ/V   1~/50/230   3~/50/400
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCWB EDHQ: -20~35 / EDHQ: -15~35 EDHQ: -20~35 / EDHQ: -15~35
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 15~55
Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. oCDB EDHQ: -20~43 / EDHQ: -15~43 EDHQ: -20~43 / EDHQ: -15~43
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. oC 25~80
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A
Φορτίο kg 2,95 2,95
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 64 65 66 64 65 66
Στάθμη ηχητκής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 51 52 49 51 53
Τμήμα συμπιεστή Κεντρική παροχή ρεύματος Ονομασία V3 W1
Φάση 1~ 3N~
Συχνότητα HZ 50 50
Τάση V 230 400

(1) ψύξη θερμοκρ.περιβάλλ. 35οC - LWE 18οC  (DT=5ο), θέρμανση θερμοκρ. περιβάλλ. DB/WB 7οC / 6οC  - LWC 35οC (DT=5ο)

(2) ψύξη θερμοκρ.περιβάλλ. 35οC - LWE 7οC  (DT=5ο), θέρμανση θερμοκρ. περιβάλλ. DB/WB 7οC / 6οC  - LWC 45οC (DT=5ο)

 

 

επικοινωνία

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 5 (Προέκταση Ανδριανουπόλεως), 551 33 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 440 844

Fax: 2310 432 868

E-Mail: info@klimamichaniki.gr

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • google plus