οι μηχανικοί,
οι κλιμαμηχανικοί μας,
η δύναμή μας
πάντα στην πρώτη γραμμή

επί 35 χρόνια, οι κλιμαμηχανικοί μας η δύναμή μας,
σε συνδυασμό με το διοικητικό μας δυναμικό, αποδεικνύουμε
σε κάθε 'έργο', σε κάθε εγκατάσταση την καταλυτική δύναμή μας
στο χώρο των κατασκευών, στο χώρο του κλιματισμού

κλιμαμηχανικοί στη μελέτη...

εκτιμώντας τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων μας, προτάσσουμε προσεκτικά επιλεγμένους μελετητές μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ψυκτικούς μηχανικούς και τεχνικούς, τεχνικούς εφαρμογών φυσικού αερίου, υδραυλικούς, θερμοϋδραυλικούς στην εκπόνηση κάθε μελέτης και προετοιμασίας κάθε εγκατάστασης, κάθε εφαρμογής

κλιμαμηχανικοί στο σχεδιασμό...

απ το στάδιο της καταγραφής και ανάλυσης των προδιαγραφών και πιθανόν ειδικότερων απαιτήσεων κάθε έργου-πελάτη, περνούμε στο στάδιο του σχεδιασμού κάθε συστήματος έχοντας πάντα στη διάθεσή μας την τεράστια εμπειρία κάθε μορφής-πιθανού έργου παράλληλα με την πιο ολοκληρωμένη γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων

πάντα κλιμαμηχανικοί
ως την εφαρμογή και τη συντήρηση

οι μελετητές μηχανικοί μας, παρακολουθούν την εξέλιξη κάθε έργου συνεργαζόμενοι με τους τεχνικούς εφαρμογής ως την τελική ενεργοποίησή του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας με το οποίο είμαστε πιστοποιημένοι

οι κλιμαμηχανικοί των εφαρμογών κ συντήρησεων, η πρόσθετη εγγύηση της άρτιας λειτουργίας των συστημάτων που εγκαθιστούμε, πλαισιώνουν το πιο δυναμικό ίσως, 'σχήμα' του χώρου που δραστηριοποιούμαστε κ με ιδιαίτερο ζήλο υπηρετούμε