οι μηχανικοί,
η δύναμή μας
πάντα στην πρώτη γραμμή

επί 35 χρόνια, οι μηχανικοί μας η δύναμή μας,
σε συνδυασμό με το διοικητικό μας δυναμικό, αποδεικνύουμε
σε κάθε 'έργο', σε κάθε εγκατάσταση την καταλυτική δύναμή μας
στο χώρο των κατασκευών, στο χώρο του κλιματισμού

...στη μελέτη

εκτιμώντας τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων μας, προτάσσουμε προσεκτικά επιλεγμένους μελετητές μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ψυκτικούς μηχανικούς και τεχνικούς, τεχνικούς εφαρμογών φυσικού αερίου, υδραυλικούς, θερμοϋδραυλικούς στην εκπόνηση κάθε μελέτης και προετοιμασίας κάθε εγκατάστασης, κάθε εφαρμογής

...στο σχεδιασμό

απ το στάδιο της καταγραφής και ανάλυσης των προδιαγραφών και πιθανόν ειδικότερων απαιτήσεων κάθε έργου-πελάτη, περνούμε στο στάδιο του σχεδιασμού κάθε συστήματος έχοντας πάντα στη διάθεσή μας την τεράστια εμπειρία κάθε μορφής-πιθανού έργου παράλληλα με την πιο ολοκληρωμένη γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων

από τη μελέτη έως την συντήρηση

οι μελετητές μηχανικοί μας, παρακολουθούν την εξέλιξη κάθε έργου συνεργαζόμενοι με τους τεχνικούς εφαρμογής ως την τελική ενεργοποίησή του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας με το οποίο είμαστε πιστοποιημένοι

οι μηχανικοί μας από τη μελέτη έως την εφαρμογή και τη συντήρηση, για πρόσθετη εγγύηση άρτιας λειτουργίας των συστημάτων που εγκαθιστούμε, πλαισιώνουν το πιο δυναμικό ίσως, 'σχήμα' του χώρου που δραστηριοποιούμαστε κ με ιδιαίτερο ζήλο υπηρετούμε

Η Κλιμαμηχανική σε νέα εποχή,
στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης!

Είναι χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας μας να εναρμονιζόμαστε και πάντα να αξιοποιούμε τις διαθέσιμες Τεχνολογίες Αιχμής. Έχοντας ήδη περάσει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιούμε τη Μηχανική Μάθηση δημιουργώντας καινοτόμες μεθόδους ‘έξυπνης’ μοντελοποίησης.
Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πάντα στο πλαίσιο της ολιστικής ενεργειακής διαχείρισης, αξιοποιούμε τις δυνατότητες πρόβλεψης μελλοντικών καταστάσεων στα σύνθετα και όχι μόνο, ενεργειακά συστήματα που μελετούμε.
Οι συνεργαζόμενες εταιρίες απολαμβάνουν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα της πρότασης κ εφαρμογής βέλτιστων ενεργειακών λύσεων, σε κάθε μορφής έργο που διαχειριζόμαστε παράλληλα με την 35 χρόνων απαράμιλλη εμπειρία μας κορυφαίων, πάντα, εφαρμογών.