πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από την ίδρυσή της το έτος 1984, ως Τεχνική και Εμπορική Εταιρία, δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών εφαρμόζοντας συστήματα κλιματισμού, ψύξης-θέρμανσης και διαχείρισης του αέρα και, παραμένοντας πιστή στο όραμά της, αναδεικνύεται σε κορυφαία εταιρεία του κλάδου, εκπροσωπώντας κορυφαίους οίκος του εξωτερικού (στο εξής η «Εταιρεία»). Η Εταιρεία σέβεται την Ιδιωτικότητα, το απόρρητο των επικοινωνιών και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τηρώντας πιστά το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο, μεταξύ του οποίου και τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), προσαρμόζοντας τις λειτουργίες του δικτυακού της τόπου, www.klimamichaniki.gr, το λογισμικό που χρησιμοποιεί και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών της στο οικείο αυτό νομοθετικό πλαίσιο. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων θέτει τις αρχές που καθοδηγούν την Εταιρεία στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, αποσκοπεί να ενημερώσει με διαφάνεια και πληρότητα για τα δεδομένα τα οποία συλλέγει, την επεξεργασία τους, τις νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία αυτή, για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και εφαρμόζεται σε κάθε ψηφιακό περιβάλλον της Εταιρείας. Αφορά δε όλους όσοι επισκέπτονται και περιηγούνται στον δικτυακό τόπο, χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ή αλληλοεπιδρούν με την Εταιρεία στα social media με σχόλια και αξιολογήσεις σε λογαριασμούς και κανάλια της Εταιρείας.

αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία τηρεί με σεβασμό τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπονται στον ΓΚΠΔ:

1.  Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σύννομο, θεμιτό και διαφανή τρόπο (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια).

2.  Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς (περιορισμός του σκοπού).

3.  Επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι κατάλληλη, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας (ελαχιστοποίηση των δεδομένων).

4.  Μεριμνά, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα (ακρίβεια).

5.  Διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

6.  Επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών, όπως την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).

υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Εταιρεία ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου, αριθ. 5, ΤΚ 55133, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 440844 και email info@klimamichaniki.gr, αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργεί αποκλειστικά για τους σκοπούς και με τα μέσα που η ίδια η Εταιρεία καθορίζει.

προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τρόπος συλλογής

Η Εταιρεία συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπως στις ακόλουθες περιπτώσεις : Η εκούσια καταχώριση από τους επισκέπτες-χρήστες του ιστοτόπου www.kimamichaniki.gr των προσωπικών τους δεδομένων όπως λ.χ. στις φόρμες επικοινωνίας «επικοινωνήστε μαζί μας», «ζητήστε προσφορά», «θέσεις εργασίας», «newsletter» παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματα και να προσφέρει προσηκόντως τις αιτούμενες από τους επισκέπτες-χρήστες υπηρεσίες. Επίσης, προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την επίσκεψή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις σελίδες του www.klimamichaniki.gr στο facebook και στο youtube, όπως username, σχόλια, μηνύματα και πληροφορίες, όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν εγγράφεστε ως συνδρομητές, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις και να αποκτήσετε προϊόντα και υπηρεσίες μας. Ο παρόν ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιεί Cookies, καθώς και συναφείς τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια, συλλογή και χρήση Cookies από το www.klimamichaniki.gr μπορείτε να ανατρέξετε και να διαβάστε την πολιτική cookies της ιστοσελίδας μας

δεδομένα ανηλίκων

Η Εταιρεία, βάσει των καταστατικών της σκοπών, δεν παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα απευθείας σε ανηλίκους, κατά συνέπεια δεν επεξεργάζεται εν γνώση της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εταιρεία, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται.

σκοποί επεξεργασίας

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των καταστατικών της δραστηριοτήτων είναι δυνατόν να συλλέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

1. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αιτήματα ή να ικανοποιήσεις τυχόν παράπονα, να παρέχει υποστήριξη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να για λόγους εξυπηρέτησης, όπως όταν συλλέγει προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή μέσω e-mail, τηλεφώνου, λογαριασμών στα social media.

2. Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

3. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, όπως φορολογική, λογιστική.

4. Προκειμένου να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια του δικτυακού της τόπου.

5. Προκειμένου να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις, να διερευνά τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων προσυμβατικά και να ανταποκρίνεται στις νόμιμες υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν.

6. Για προωθητικούς σκοπούς, σκοπούς έρευνας, marketing που αποσκοπούν στην επικοινωνία και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις.

προστασία και ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων, όπως τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων, τα κατάλληλα antivirus, firewall και το πιστοποιητικό SSL.

δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία παρέχει πλήρη και διαφανή ενημέρωση στα Υποκείμενα των δεδομένων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων με αριθ. ΕΕ (2016/679) δικαιώματα και μεριμνά ώστε να μπορούν να τα ασκήσουν με ευχέρεια. Συγκεκριμένα το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται:

• Να ενημερωθεί από την Εταιρεία και να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, αιτούμενο να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων.

• Να ζητήσει τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

• Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον άνω Κανονισμό.

• Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα, εφόσον η διατήρηση αυτών δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον, σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας ή ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία, αντιτίθεται στην επεξεργασία, ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.

• Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον άνω Κανονισμό, όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή θεωρεί την επεξεργασία παράνομη ή για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εκφράζει αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

• Να ζητήσει τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο ίδιο το Υποκείμενο ή/και σε τρίτους, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή, στην περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη και βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση.

• Δικαιούται να ζητήσει να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

• Δικαιούται να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπου αυτή ήταν απαιτητή.

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε υπηρεσία προς το Υποκείμενο των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Υποκειμένου.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε χωρίς κόστος με την Εταιρεία αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

privacy@klimamichaniki.gr  ή τηλεφωνικά καλώντας στο 2310 440844

Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα μεριμνήσει αμέσως για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του και για τους τυχόν νόμιμους λόγους απόρριψης του, όπως στην περίπτωση που είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.  Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της Εταιρείας στο αίτημά σας, καθώς για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική ή σχετικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποβάλλοντας καταγγελία, στα ακόλουθα στοιχεία: www.dpa.gr, ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, fax: +30 2106475628, e-mail: contact@dpa.gr

διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η Εταιρεία ενδέχεται να συνεργάζεται με επιλεγμένες, βάσει ποιοτικών κριτηρίων, εταιρείες διαφήμισης, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται για λογαριασμό της προσωπικά δεδομένα κατόπιν εντολών που τους παρέχονται από την ίδια και με την εξασφάλιση τήρησης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενεργούντες ως Εκτελούντες την επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζονται μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία και αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Εάν οι Εκτελούντες την επεξεργασία είναι εγκατεστημένοι εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ε. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως στις περιπτώσεις: i) όπου εκδόθηκε απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) υπό την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων και την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) ύπαρξης εγκεκριμένων εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον ΓΚΠΔ

xρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου διαγράφονται με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικό χρονικό διάστημα διατήρησης από την ισχύουσα νομοθεσία. - Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας «Επικοινωνήστε μαζί μας», «Ζητήστε προσφορά» στον δικτυακό τόπο www.klimamichaniki.gr καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου επικοινωνίας με την Εταιρεία, διατηρούνται για χρονικό διάστημα 24 (εικοσιτεσσάρων) μηνών από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας. - Τα δεδομένα μέσω των λογαριασμών του www.klimamichaniki.gr στα social media, όπως facebook, διατηρούνται για όσο χρόνο παραμένετε συνδεδεμένοι με οποιονδήποτε τρόπο με τους λογαριασμούς αυτούς και σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που περιλαμβάνονται στην πολιτική προστασίας των δεδομένων των μέσων αυτών. - Τα αρχεία Cookies διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται. - Ακόμη, προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία (όπως φορολογική, λογιστική, απορρήτου επικοινωνιών) και τις αντίστοιχες προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. -Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις/απαιτήσεις αστικής φύσης της Εταιρείας, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων.

αποποίηση ευθύνης για ιστότοπους τρίτων

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας, παρέχει συνδέσμους (links, hyperlinks) σε τρίτα δικτυακά sites, το περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται από την Εταιρεία. Οι δικτυακοί τόποι διαθέτουν όρους χρήσης καθώς και όρους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους καλούνται να διαβάζουν οι επισκέπτες και χρήστες αυτών. Η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

εφαρμοστέο δίκαιο | επίλυση διαφορών

Τα μέρη συμφωνούν αμοιβαία να καταβάλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσης της τυχόν διαφοράς τους που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική διευθέτηση, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή αξίωση σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ ως αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

επικαιροποιήσεις της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία δύναται, όποτε κρίνει αναγκαίο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, όπως για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές τροποποιήσεις, ή βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό καλείστε να ελέγχετε την παρούσα σελίδα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό της Εταιρείας. Τυχόν μεταβολές θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη ημερομηνίας.

παράρτημα | ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης Πολιτικής, οι παρακάτω έννοιες παρατίθενται ως έχουν στον ΓΚΠΔ:

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

επεξεργασία

κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ανωνυμοποίηση

η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων

ψευδωνυμοποίηση

η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

υπεύθυνος επεξεργασίας

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

εκτελών την επεξεργασία

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων

κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

υφιστάμενη νομοθεσία

Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία και ορίζει ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ), η νομοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών κ.ο.κ.

Μάρτιος 2019